Factoring Informatie & Vergelijking

Wat is Factoring:

Factoring is simpelweg het verkopen van uw uitstaande facturen aan een extern bedrijf dat een “factoringbedrijf/-maatschappij” genoemd wordt. Dit houdt in dat uw uitstaande facturen door een factoringbedrijf aan u uitbetaald worden voordat ze door uw klant betaald zijn en dat de factoringbedrijf op de betaling van uw klant wacht. Hierdoor beschikt u meestal binnen 1-3 werkdagen over uw geld. Afhankelijk van het soort factoring dat u heeft gekozen, krijgt u dikwijls tussen 65%-98% van uw factuurbedrag uitbetaald en zo kan ook het debiteurenrisico van u worden overgenomen.

Twee vormen factoring met hun voor en nadelen:
In Nederland kent men twee vormen van factoring: “Traditionele Factoring” & “American Style Factoring”. Iedere vorm heeft wel zijn voor en nadelen die u individueel moet bekijken om te zien welke vorm het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn in welke branche u actief bent. Beide vormen zijn heel erg verschillend van elkaar. Het blijft ook zo dat bij alle vormen van factoring een sprake is van maatwerk gezien de bedrijven en hun klanten niet dezelfde zijn. Daarom kunnen er in veel gevallen geen exacte percentages of bedragen worden genoemd.

American Style Factoring Dit is de makkelijkste, snelste en tegenwoordig de meest gebruikelijke vorm van Factoring, zeker voor freelancers of het MKB. Een belangrijk verschil is dat u bij deze vorm de mogelijkheid heeft om uw klanten per stuk te laten factoren. Voorbeeld: stel u hebt 5 klanten. U kunt dan bijvoorbeeld kiezen om 3 van uw klanten te laten factoren en de andere 2 zelf te factureren en op hun betaling te wachten.

De voordelen:

 • Het is bijzonder veel sneller en makkelijker om een American Style rond te krijgen dan de traditionele.
 • U kunt heel makkelijk met factoring van een bepaalde klant stoppen; kortom geen langlopende contracten of beperkingen.
 • U krijgt het volledige factuurbedrag overgemaakt(minus de factorkosten).
 • Debiteurenrisico ligt niet meer bij u maar bij de factoringmaatschappij. Dus, betaalt uw klant niet, dan is het niet meer uw zorg.
 • U hoeft vaak niet over allerlei branche certificaten te beschikken.
 • Er is geen minimum omzet nodig en u kunt al gelijk beginnen al zou u een beginnend freelancer/eenmanszaak zijn.

De nadelen:

 • Het is duurder dan de traditionele vorm, in het geval van hele hoge omzet.
 • Uw klanten worden gescreend, dus het factoringbedrijf kan een klant weigeren gezien u geen debiteurenrisico loopt maar zij wel.


Traditionele factoring
  Deze vorm van factoring is het meest kenmerkend doordat u uw gehele debiteurenbestand moet overdragen aan een factoringbedrijf, dit in tegenstelling tot American Style dat u dat per klant mag doen.

De voordelen:

 

 • Het is goedkoper(vaak veel goedkoper), u betaalt minder gezien de rente lager ligt dan de American Style. Echter hangt dit wel af van uw omzet. Bij lagere omzet is dit meestal niet zo, gezien u wel een jaarlijkse bijdrage dient te betalen.
 • U hebt een ruimere mogelijkheid tot een klanten acceptatie en weet sneller waar u aan toe bent.

De Nadelen:

 •  Het is vaak zeer lastig en langdurig traject om in aanmerking te komen voor deze vorm van factoring. Sinds de bankencrisis van 2008 is dit zeker niet makkelijker op geworden.
 • U krijgt meestal tot 70% van uw totale factuurbedrag voorgefinancierd. Voor de rest van het geld moet u op de betaling van uw klant wachten.
 • U dient altijd een jaarlijkse bijdrage te betalen. Indien uw omzet laag is, kan dit onvoordelig uitpakken.
 • Uw bedrijf moet meestal een aantal jaren (3+ jaar) hebben bestaan om in aanmerking te komen.
 • Uw bedrijf moet, zeker in het voorafgaande jaar veel omzet hebben behaald. De hoogte er van hangt  van de branche waarin u zich bevindt af.
 • Uw bedrijf zou veel eerder over allerlei certificaten moeten beschikken dan bij American Style.
 • De debiteurenrisico ligt bij u en niet bij de factoringmaatschappij. Deze kunt u echter wel meestal  tegen extra kosten tot een bepaald procent verzekeren.
 • Langere contracten; in tegenstelling tot American style, heeft u hier wel te maken met langere contracten.
  Extra punten:

  *bij de meeste American Style Factoringbedrijven dient men minimaal over 2 debiteuren te beschikken. Dit is zo omdat zij de risico willen verdelen over minmaal 2 debiteuren. Mocht u startend zijn en denkt snel een 2e klant te kunnen werven, dan zouden ze eventueel een uitzondering kunnen maken, maar dat hangt weer van het bedrijf en uw branche af.

* Bij alle vormen van factoring geldt dat het altijd om de nog te verzenden facturen gaat. Heeft u reeds die factuur verzonden, dan komt deze niet meer in aanmerking voor factoring.

FactoringKosten:

Het is zeker niet mogelijk om de exacte kosten aan te geven, gezien zoals hierboven reeds aangegeven, factoring een maatwerk is.

De kosten van American Style factoring ligt meestal rond 2%-8% van het totale factuurbedrag inclusief BTW.

De kosten van traditionele factoring varieert tussen 0,1%-3,2% van het totale factuurbedrag inclusief BTW. Kijk voor meer informatie: Berekening Factoringkosten uitgelegd

Factoring vergelijken: ontvang geheel kosteloos en vrijblijvend meerdere factoringoffertes
Werkwijze Factoring